Top

AlgemeneVoorwaarden

ReclameChef.nl is een handelsnaam van 'Succesvol In Zicht' en hanteert Algemene Leveringsvoorwaarden.
Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden zoals ze ook gedeponeerd is bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer dossiernummer 6340.3609 is hier te downloaden.

Bij vragen of opmerkingen of wanneer u een exemplaar toegestuurd wilt krijgen kunt u uiteraard contact met ons zoeken.
@